Bonifatiuskapel en Processiepark

De heiligverklaring van Bonifatius, na de moord door heidense Friezen op 5 juni 754, was het begin van Dokkum als stad aan de waddenkust. De martelaarsplek werd een trekpleister voor pelgrims uit heel Europa. De havenstad begon als middeleeuws pelgrimsoord.

De Friese pater Karmeliet Titus Brandsma (1881-1942) nam het op tegen het ‘nieuwe heidendom’ in zijn tijd, het opkomen Duitse fascisme. Zijn inzet voor de bouw van de Bonifatiuskapel, met kruiswegstaties in het Processiepark, brancht pelgrimages naar Dokkum opnieuw op gang.

‘Wie de wereld voor God wil winnen zal de moed moeten hebben ermee in convlict te komen’ Pater Titus Brandsma
  • Pin It on Pinterest